Persondatapolitik

​​

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (herefter ”Persondatapolitik”) beskriver, hvordan Foldens Hotel indsamler og behandler personoplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for de personoplysninger, som du afgiver til os, herunder ved henvendelse til vores kundeservice, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.foldens-hotel.dk.

Persondatapolitikken indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger der indsamles, og hvilke rettigheder du har.

Foldens Hotel er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontakt oplysninger er:

Foldens Hotel
CVR-nr.: 14293639
Sct. Laurentii Vej 45
9990 Skagen
Tlf: +45 9844 1166
E-mail: info@foldens-hotel.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på på vores hotel samt ved brug af vores hjemmeside.

Ved besøg på vores hjemmeside indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Ved besøg på vores hotel eller ved booking af hotelophold indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Kreditoplysninger
 • Oplysninger om dit ophold på vores hotel, præferencer, forbrug og lignende.

I forbindelse med afgivelsen af oplysninger vil det altid fremgå, om afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis booking af hotelophold.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af bookingservices.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

Booking af hotelophold:

Med henblik på at gennemføre booking af hotelophold, behandler vi oplysninger om dig til brug for opfyldelse af aftalen omkring hotelopholdet. Vi beder eksempelvis om din e-mailadresse, så vi kan sende dig en kvittering på dit køb.

Når du booker ophold via vores hjemmeside behandles dine kreditkort oplysninger af vores betalingsudbyder.

Ophold på vores hotel:

Vi behandler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med dit ophold hos os og tilbyder dig de services, som du måtte have bestilt. Vi indsamler og behandler dine oplysninger, så vi har mulighed for at give dig den bedste oplevelse under dit ophold på vores hotel og den bedst mulige service også ved fremtidige ophold.

I visse tilfælde er vi forpligtet til at anmode dig om at fremvise ID i form af pas eller lignende med henblik på dokumentation, herunder for at sikre, at du har booket hotelophold hos os.

Overvågning

Vi foretager videoovervågning på vores lokaliteter. Videoovervågningen sker på grundlag af vores legitime interesse i forebyggelse af kriminalitet samt sikkerhed for vores gæster. Optagelserne vil kun blive tilgået og gennemset i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller i forbindelse med intern/ekstern kontrol. Optagelserne kan ligeledes blive gennemgået i tilfælde af afklaring af sikkerhedsrelaterede hændelser.

I tilfælde af kriminelle handlinger eller mistanke om kriminelle handlinger, kan optagelserne videregives til politiet, eller hvis videregivelse er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Brug af hjemmeside:

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig. Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med besøg på vores hjemmeside er, at optimere din oplevelse som bruger på hjemmesiden, herunder sikre den korrekte opsætning af hjemmesiden samt for at kunne foretage målrettet og relevant markedsføring. Indsamlingen og behandlingen sker derfor for, at vi kan varetage vores legitime interesser i form af at forbedre hjemmesiden.

Markedsføring og nyhedsbreve

Såfremt du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale eller nyhedsbreve via e-mail, er formålet at sende informationer omkring aktuelle og kommende tilbud, arrangementer og rabatter hos os.

Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. e-mail på info@foldens-hotel.dk eller ved at benytte afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet. Vi vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde samme produkter og services til dig.

Kundeservice og kommunikation:

Når du henvender dig til os eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle dine henvendelser.

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne give den bedste service til dig, videregiver vi enkelte oplysninger til tredjeparter. Forinden videregivelse af oplysninger til tredjeparter, der behandler dine oplysninger på vores vegne, vil vi altid indgå de nødvendige databehandleraftaler for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Videregives af dine personoplysninger kan overordnet opdeles i:

 • Koncernforbundne selskaber
 • Samarbejdspartnere – Dette er fx databehandlere, der behandler data på vegne af os
 • Eksterne leverandører – Dette er fx tredjeparter, når der sker ekstern markedsføring
 • Offentlige myndigheder – Offentlige myndigheder, herunder Skattestyrelsen, har ifølge gældende lovgivning ret til at tilgå visse oplysninger.

Dine personlige oplysninger sælges ikke til tredjemand.

Herudover videregives dine personlige oplysninger som udgangspunkt ikke til samarbejdspartnere eller eksterne leverandører uden for EU/EØS. Såfremt en samarbejdspartner eller ekstern leverandør er placeret udenfor EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som er gældende indenfor EU/EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi går højt op i at værne om dine personoplysninger, og der er derfor foretaget en række tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre mod, at dine personoplysninger misbruges eller fortabes.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for os, at behandle eller opbevare dem til brug for de ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål, herunder på grundlag af gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Optagelser fra videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet slettes eller anonymiseres senest 30 dage efter, optagelsen fandt sted, medmindre det er nødvendigt for os at opbevare optagelserne med henblik på at behandle en konkret tvist, fx i forbindelse med opklaring af kriminalitet eller andre ulovlige handlinger. Optagelser fra videoovervågning til andre formål vil blive slettet, når det ikke længere tjener et sagligt formål at opbevare oplysningerne.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er følgende:

 • Indsigtsret – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte vores kundeservice info@foldens-hotel.dk. Enhver henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og såfremt muligt senest inden for 30 dage fra henvendelsen.

I forbindelse med en anmodning, vil vi bede dig om at bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger. Vi kræver dette for at sikre, at det kun er dig, der har adgang til dine personoplysninger, og at de derfor ikke udleveres til en, der giver sig ud for at være dig.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger, hvis du er utilfreds med behandlingen.

Klage skal indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K


Ændringer i persondatapolitikken

Foldens Hotel er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt der sker ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret herom ved dit næste besøg på vores hjemmeside, www.foldens-hotel.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev